Cykloturistika

Voľný čas / Šport / Cykloturistika


Kolookruh Sĺňava

Kolookruh Sĺňava - Rekreačno-náučný asfaltový okruh okolo vodnej nádrže Sĺňava, vhodný na cyklistiku, pešiu turistiku a in-line korčuľovanie. Asfaltový povrch široký 3 - 4 metre vedie po rovine od Krajinského mosta smerom na Lodenicu, hať Drahovce, vodnolyžiarsky areál a späť po ľavom brehu Váhu k mostu. Prechod peši dookola trvá cca 3 hodiny, bicyklom 50 minút.

Hať je otvorená od apríla do konca októbra:

Apríl - Máj
pondelok - piatok: 15.00 - 19.00 h
sobota - nedeľa: 10.00 - 19.00 h

Jún
pondelok - piatok: 15.00 - 20.00 h
sobota - nedeľa: 10.00 - 20.00 h

Júl - August
pondelok - piatok: 15.00 - 20.00 h
sobota - nedeľa: 09.00 - 20.00 h

September
pondelok - piatok: 15.00 - 19.00 h
sobota - nedeľa: 10.00 - 19.00 h

Október
pondelok - piatok: 15.00 - 18.00 h
sobota - nedeľa: 10.00 - 18.00 h


Cyklochodník Dubová

Cyklochodník Dubová - cyklotrasa pozdĺž toku Dubovej vedie obytnou zónou v miestnej časti Floreát smerom k vodnej nádrži Sĺňava a meria cca 2,3 km. Spája administratívnu zónu so zónou rekreácie a športu v južnej časti mesta, kde sa pri lodenici plynule napája na Kolookruh Sĺňava. Trasu spríjemňujú lavičky a možnosť športového vyžitia poskytujú exteriérové fitness stroje osadené vďaka OOCR Rezort Piešťany.


Cyklotrasy v okolí Piešťan

 

Vážska cyklomagistrála

Dĺžka cca 56 km (do Trenčína), začína pri Kolonádovom moste v Piešťanoch a pokračuje popri Vážskom kanále na Hornú Stredu, popod diaľničný most, míňa okrajom obce Brunovce, Potvorice, Považany, rekreačné stredisko Zelená voda, obec Beckov až do Trenčína.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Horná Streda - prírodné jazerá Brunovce - kaštieľ
Nové Mesto - kostol z 13. storočia
Zelená voda - prírodné kúpalisko
Beckov - hradná zrúcanina, múzeum
Trenčín - hrad, mestské centrum

 

Ducové, Kostolec

Dĺžka tam i späť cca 12 km, modro označená trasa začína pri Kolonádovom moste zo strany Kúpeľného ostrova a pokračuje cez obec Moravany nad Váhom. Žltou farbou je označená odbočka z modrej trasy v dedine Ducové k archeologickej lokalite Kostolec. Späť sa ide tou istou trasou.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Ducové - archeologická lokalita Veľmožský dvorec

 

Striebornica

Dĺžka tam i späť cca 14 km, modro označená trasa začína pri Kolonádovom moste zo strany Kúpeľného ostrova a pokračuje cez obec Moravany nad Váhom. V obci odbočíme z hlavnej cesty na vedľajšiu cestu vpravo hore a pokračujeme cca 2 km až k jazeru Striebornica. Modrá trasa ďalej pokračuje až do Starej alebo Novej Lehoty.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Moravany nad Váhom - prírodné jazero Striebornica

 

Bezovec

Dĺžka tam i späť cca 40 km, modro označenáá trasa začína v Piešťanoch pri Kolonádovom moste zo strany Kúpeľného ostrova a pokračuje cez obec Moravany nad Váhom, Ducové až po Modrovku. Tam odbočuje na červeno označenú trasu, vedúcu cez obec Modrová smerom na Novú Lehotu. Pred obcou Nová Lehota asfaltová cesta odbočuje vľavo hore k turistickým chatám na Bezovci. Späť sa ide tou istou trasou.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Ducové - archeologická lokalita Veľmožský dvorec
Modrová - kostol z 12. storočia
Bezovec - vyhliadkový bod 742,8 m n. m.

 

Havran (Čertova pec)

Dĺžka tam i späť cca 25 km, na sedlo Havran sa dostaneme dvoma cestami. Jedna vedie z Piešťan po štátnej ceste na Topoľčany a druhá turistickým chodníkom označeným modrou farbou od penziónu Benátky za Krajinským mostom cez Červenú vežu a Bakchus vilu. Zo sedla Havran trasa pokračuje ďalej po štátnej ceste na Topoľčany. Vrátiť sa môžeme tou istou trasou ako sme prišli, ale i pokračovať do obce Radošina, v nej odbočiť vpravo na Svrbice a cez strmý zjazd do Sokoloviec. Do Piešťan sa vraciame cez Ratnovce.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Banka - Červená veža - vyhliadkový bod 240,4 m n. m.
Bakchus vila - miesto pobytu L. v. Beethovena
Havran - horské sedlo, 390 m n. m.
Čertova pec - jaskynné sídlo človeka zo staršej doby kamennej
Radošina - známa vinárska obec
Ratnovce - vodnolyžiarsky areál Banka

 

Beckov

Dĺžka tam i späť cca 60 km

1. po červenej: trasa za začína pri Kolonádovom moste, pokračuje sa popri Váhu, okolo Domu umenia, popod diaľničný most, míňa okrajom obce Brunovce, Potvorice a Považany. Prejdeme mostom cez kanál, spevnená cesta nás dovedie až k rekreačnému stredisku Zelená voda. Za ním vyjdeme na hrádzu, po ktorej pokračujeme až do Beckova. Späť sa ide tou istou trasou.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Horná Streda - prírodné jazerá
Brunovce - kaštieľ
Nové Mesto - kostol z 13. storočia
Zelená voda - prírodné kúpalisko
Beckov - hradná zrúcanina, múzeum

2. po modrej: cca 65 km, modrou označená trasa začína pri Kolonádovom moste zo strany Kúpeľného ostrova a pokračuje cez obce Moravany nad Váhom, Ducové, Modrovku až do Hrádku. Pokračuje sa ďalej po modrej trase cez Hôrku, Novú Ves nad Váhom a Kočovce až do Beckova. Späť sa ide tou istou trasou.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Ducové - archeologická lokalita Veľmožský dvorec
Kočovce - kaštieľ Beckov - hradná zrúcanina, múzeum

 

Čachtice

Dĺžka tam i späť cca 40 km, z Piešťan sa vydáme po štátnej ceste č. 499, nadjazdom ponad železničnú trať, až do Trebatíc. Tu odbočíme vpravo na štátnu cestu č. 504, ktorá nás privedie do obce Krakovany. Tu sa napojíme na červeno označenú trasu vedúcu popri Ostrove, Očkove cez Podolie a Častkovce do Čachtíc, kde sa odporúča v dedine odbočiť vľavo na červeno označenú trasu vedúcu do obce Višňové, odkiaľ je prístup na hrad lepší. Späť sa ide tou istou trasou.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Krakovany - kostol, nálezisko germánskych hrobov
Častkovce - kaštieľ
Čachtice - hradná zrúcanina, múzeum

 

Cez Vrbové na Čerenec

Dĺžka tam i späť cca 24 km, z Piešťan sa vydáme po štátnej ceste č. 499 nadjazdom ponad železničnú trať až do Trebatíc. Tu odbočíme vpravo a cez mesto Vrbové pokračujeme po hlavnej ceste až k vodnej nádrži Čerenec. Späť sa ide tou istou trasou.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Vrbové - šikmá veža na zvonici kostola, židovská synagóga, Beňovského kúria
Čerenec - vodná nádrž

 

Cez Koplotovce do Hlohovca

Dĺžka tam i späť cca 40 km, z Piešťan za Kolonádovým mostom doprava, po modro označenej trase popri Váhu okolo jazera Sĺňava a pred haťou poľnou cestou až do obce Sokolovce. Tu sa cyklotrasa napája na hlavnú cestu č. 507 a po nej sa pokračuje cez obec Jalšové do Koplotoviec, kde sa opäť napája na modro označenú cyklotrasu až do Hlohovca.

Nezabudnite si pozrieť:
Piešťany - barlolamač, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov
Ratnovce - vodnolyžiarsky areál
Sokolovce - kostol, kaštieľ, nálezisko germánskeho hrobu
Koplotovce - bašta, kúpalisko
Hlohovec - múzeum, mestské centrum


Top