Mgr. art. Konstanty Všetečka Ján (1948)

obrázok

Narodený
10. 03. 1948, Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava, Brno, Nitra

Typ autority
Operný spevák – tenor, v súčasnosti sa venuje vínnej kultúre.

Citácia
Podklady k textu a fotografiu poskytol Mgr. art. Ján Všetečka - Konstanty.

Životopis
Narodil sa v Piešťanoch, otec bol lekár, mama učiteľka. Vyrastal v Hlohovci. Študoval na VŠMU v Bratislave najprv herectvo u profesora Ladislava Chudíka, no po roku prestúpil na operný spev. Tu bol študentom profesora Janka Blahu. V štúdiu pokračoval na JAMU v Brne, kde študoval opernú réžiu a na Univerzite J. E. Purkyně v Brne filozofiu a dejiny umenia. Pôsobil na Novej scéne v Bratislave (sólista spevohry), v Štátnom divadle v Brne (sólista spevohry), v Štátnom divadle v Olomouci (sólista opery), v rokoch 1988 - 1999 na našej najprestížnejšej scéne - SND (sólista opery). Vytvoril postavy v klasických operetách, operách a muzikáloch, celkovo 58 hlavných úloh. Od r. 1993 sa popri umeleckej činnosti venoval aj podnikaniu v službách – hotelové služby, organizovanie spoločenských podujatí, poradenstvo. Od roku 2010 je prezidentom Európskeho fóra vínnej kultúry, ktorého métou je organizovať, propagovať a koordinovať kultúrne aktivity spojené s vínom ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva. Je držiteľom viacerých vyznamenaní a ocenení za kultúrnu spoluprácu (Rakúsko, Česko, Maďarsko).


Top