65. mfP: Zámocký koncert

Event type
concert

Date, time and place of event
14. 10. 2020 o 19.00 h | Empírové divadlo Hlohovec

AdministratorDom umenia Piešťany
Mesto Piešťany
REZORT PIEŠŤANY

Description
Katarína Turnerová, harfa
Marián Turner, flauta
Jozef Eliáš, klarinet
Moyzesovo kvarteto
Jozef Horváth - 1. husle
František Török - 2. husle
Alexander Lakatoš - viola
Ján Slávik - violončelo
Ludwig van BEETHOVEN, Joseph HAYDN, Milan NOVÁK, Alexander MOYZES, Eugen SUCHOŇ, Carl Maria von WEBER, Maurice RAVEL

Koncert Moyzesovho sláčikového kvarteta a jeho hostí je venovaný 45. výročiu založenia tohto komorného združenia.


Top