Pochod pre zdravie

The edition
6

Event type
excursion

Date, time and place of event
04. 02. 2023 o 10.00 h Liga proti rakovine - pobočka Piešťany (Pentagon)

AdministratorLiga proti rakovine - pobočka Piešťany

Description
Pochod pre zdravie pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine.

Štart : Klub LPR, Teplická 28/112 - 10.00 h nástup na cykloturistický chodník
- môžete sa k nám pridať kdekoľvek cestou
Cieľ: Pivovar ŽiWell, Rekreačná 3 - s teplým čajom a cibuľovým chlebom


Top