Združenie taoistického Tai Chi

image

Classification
sport, other

Adress
Piešťany,
Piešťany
921 01


Tel.: +421 948 501 550
E-mail: pn@taoist.sk

Description
Združenie taoistického Tai Chi Slovenská republika je organizácia dobrovoľníkov, ktorej ciele sú:
- sprístupniť taoistické cvičenie tai chi všetkým, ktorí ho chcú spoznať
- propagovať zdravotné účinky taoistického tai chi
- rozvíjať kultúrnu výmenu
- pomáhať druhým

Keywords
šport, zdravotné cvičenia

Top