ISA Slovensko

image

Classification
non-governmental organizations

Adress
Brezová, 2
Piešťany
921 01


Tel.: +421 907 106 394
E-mail: sekretariat@isa-arbor.sk

Description
ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Prvoradou úlohou združenia je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť.
Člen ISA Slovensko je informovaný o všetkých relevantných akciách na Slovensku i v zahraničí, má možnosť vzdelávať sa pod záštitou medzinárodnej organizácie pôsobiacej od roku 1924.
Asociovaná organizácia ISA (Associated organization) má možnosť vykonávať certifikačné programy, ktoré sa končia na celom svete uznávaným certifikátom - ISA Certified Arborist.

Keywords
občianske združenia

Top