Slovenská spoločnosť elektronikov

image

Classification
non-governmental organizations

Adress
Gaštanová, 16
Piešťany
921 01

Ing. Tóth Štefan (člen predsedníctva SSE)
Tel.: +421 33 / 762 58 14 (domov), +421 33 / 762 88 04 (práca), +421 903 256 521
E-mail: alset@nedis.sk

Description
Slovenská spoločnosť elektronikov (SSE) je občianskym združením záujemcov o zvukovú, televíznu a výpočtovú techniku, konštruktérov elektronických zariadení, tvorcov audiovizuálnych relácií a záujemcov o činnosť v ďalších odboroch elektroniky. Slovenská spoločnosť elektronikov má sídlo v Bratislave a pôsobí v Slovenskej republike. Rozvíja technickú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť, rozširuje odborné a technické vedomosti a praktické zručnosti v elektronike, podiela sa na estetickej výchove a formovaní morálnych vlastností svojich členov a na podpore mládeže. Poskytuje služby pre svojich členov a kluby. Koordinuje činnosť svojich klubov, podporuje a presadzuje akcie na verejnosti, zaoberá sa propagačnými, reklamnými, organizačnými, edičnými a inými činnosťami podporujúcimi rozvoj SSE. Spolupracuje s ostatnými členskými združeniami a s organizáciami s podobným zameraním. Rozvíja medzinárodné vzťahy s organizáciami, vo sfére svojich záujmov.

Keywords
občianske združenia, elektronika, elektrotechnika, audiovizuálna tvorba, audiovizuálna technika, audio

Top