OZ Pro Civitate - Spoločne pre Piešťany

Classification
non-governmental organizations

Adress
Kláštorská, 18
Piešťany
921 01


E-mail: info@spolocneprepiestany.sk

Description
OZ Pro Civitate - Spoločne pre Piešťany je nezávislým združením občanov, ktorí chcú svojou činnosťou podporovať rozvoj mesta Piešťany, ale i ďalších miest, obcí a regiónov na Slovensku a realizovať projekty, ktoré pozitívne vplývajú na život ľudí žijúcich na Slovensku.
Združenie podporuje aktivity, činnosti a spoluprácu na úrovni občanov, samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora a neziskového sektora.
Združenie pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje so samosprávami, inými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri príprave a realizácii projektov, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie a rozvoj situácie v obciach, mestách a regiónoch Slovenska. A to hlavne v oblasti životného prostredia, malého a stredného podnikania, sociálnych služieb, demokracie, ľudských práv a menšín, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež, kultúry, turizmu, zdravotníckej služby, podpory vedy a vzdelávania a verejnej prospešnosti.

Keywords
občianske združenia, mimovládne organizácie, rozvoj spoločnosti

Top