AkSen - Klub aktívnych seniorov

image

Classification
for seniors

Adress
Vážska ulica, 3576/18
Piešťany
921 01

Mgr. Jarmila Staneková (riaditeľka)
Tel.: +421 948 113 933
E-mail: aksen@aksen.sk
Opening hours:
pondelok 14.00 - 18.00 h

Description
AkSen - aktívny senior - je občianske združenie.
Poslaním združenia je: presadzovať záujmy seniorov, zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti, byť poradenským centrom na zlepšenie orientácie a samostatnosti seniorov vo vybraných oblastiach (bývanie, financie, zdravie, trh práce, spoločnosť), zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti a medzigeneračnú komunikáciu, umožňovať ďalšie vzdelávanie seniorov a konkrétne využitie ich životných skúseností, poskytovať, organizovať a sprostredkovávať podujatia a služby pre seniorov a poskytované seniormi; samostatne i v spolupráci s partnermi, charitatívna pomoc rôzneho druhu pre sociálne slabších a postihnutých seniorov.

Pravidelné aktivity vždy v pondelok v Dennom centre Svornosť.

Keywords
kluby, kluby dôchodcov, seniori

Top