Elfitting

image

Classification
electro, construction firms, services

Adress
Ružová ulica, 1039/8
Piešťany
921 01


Tel.: +421 33 / 381 28 39
E-mail: info@elfitting.sk

Description
Mladá dynamická spoločnosť pôsobiaca v Piešťanoch a širokom okolí od roku 2007. Od svojho vzniku kladie dôraz na všetky kvalitatívne, úžitkové a estetické kritéria vo všetkých ponúkaných službách zameraných na elektroinštalácie, ako sú napríklad montáž, servis a údržba bleskozvodov, rozvádzačov, elektrických sietí, inteligentných elektroinštalácií, atď. pre všetky druhy stavieb.

Keywords
elektro, elektronické súčiastky, inštalačné materiály, služby

Top