OZ Spoločnosť slovensko-indického priateľstva

Classification
non-governmental organizations

Adress
Winterova ulica, 3
Piešťany
921 01


Tel.: +421 905 602 993, +421 908 481 898
E-mail: slovindia@hotmail.com, office@slovindia.sk, slovindia@slovindia.sk

Description
Občianske združenie, ktoré pozoruje a hľadá riešenia pálčivých problémov dneška z dvoch uhlov pohľadu. Z východného, spojeného s Indickým subkontinentom a silným zreteľom na spirituálnu dimenziu človeka, spoločnosti a svetu vôbec. A západného, racionálneho s redukcionistickým prístupom k psychickým javom, spoločnosti a svetu vôbec.

Je náročné nájsť styčné plochy oboch pohľadov a premostiť oba regióny. Presadzujú v praxi starý etický princíp "ahimsa" - nenásilie, neubližovanie živým tvorom. Bez ohľadu na čas, únavu, finančné ocenenie, či nedocenenie, nehľadiac na politické a náboženské presvedčenie, venujú sa tým, ktorí to najviac potrebujú - deťom, mládeži, ženám, matkám, zdravotne postihnutým, sociálne slabým, znevýhodneným, azylantom, prisťahovalcom.

O.Z.Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva je stálym partnerom Indického veľvyslanectva na Slovensku.

Keywords
občianske združenia, India

Top