Zariadenie opatrovateľskej služby

image

Classification
for seniors, institutions

Adress
Kalinčiakova, 12
Piešťany
921 01

Mgr. Maronová Jana
Tel.: +421 33 / 771 80 18
E-mail: jana.maronova@piestany.sk

Description
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Pobyt celoročný.


Top