Folk group Máj with Pierre de Coubertin Grammar School

image

Classification
culture, non-governmental organizations

Adress
Nám. SNP, 9
Piešťany
921 01

Umelecké vedenie, Filip Horňák
Tel.: +421 908 581 932
E-mail: filip.hornak@fsmaj.sk

Vedenie speváckej zložky, Barbara Petrgálová
Tel.: +421 948 527 226

Čepčenia, Dominika Hyneková
Tel.: +421 907 029 303
E-mail: dominika.hynekova@fsmaj.sk

Description
Citizen Association cooperates with the Grammar School Piešťany. It has song, dance and music section concentrating on folk traditions.

Keywords
folkloristika, ľudové tradície

Top