ProPolis, n.o.

image

Classification
non-governmental organizations

Adress
Hlboká, 16
Piešťany
921 01

Natália Zelková (štatutárna zástupkyňa)
Tel.: +421 33 / 772 26 81
E-mail: propolis@propolis.sk

Nižňanský Viktor, Ing., PhD. (zakladateľ, člen správnej rady)
Tel.: +421 33 / 762 52 04
E-mail: niznansky@kios.sk

Vavro Viliam, Ing. (zakladateľ, predseda správnej rady)
Tel.: +421 33 / 774 04 66
E-mail: viliam@propolis.sk

Identification number: 36084182

Description
-Pro Polis is non-profit organisation; its main goal is promotion:
- principle of permanent sustainable life
-citizen activities
- development of democracy in Piešťany County.

Keywords
trvalo udržateľný rozvoj, mimovládne organizácie, neziskové organizácie

Top