Education

Services / Firms, institutions / Education


    This school, originally called after M. R. Štefánika, was built in 1938 to a design by the architect F. Bednárik, it...
    - zameranie na vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, v rozšírenom variante od 3. ročníka, ďalší jazyk pribúda v...
    Základná umelecká škola (ZUŠ) poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch, pripravuje na štúdium...
    Provides expert health - educational care for kids from one to three years of age.
<< 1 2 3 
Records from 41 to 44 of 44

Top