Alexy Janko (1894 - 1970)

image

Date and place of birth
25. 01. 1894, Liptovský Mikuláš

Date and place of decease
22. 09. 1970, Bratislava

Place of activity
Piešťany, Bratislava

Type of authority
Umělec, Výtvarník, spisovateľ, publicista, pedagóg a záchranca mnohých historických a kultúrnych pamiatok na Slovensku, zakladateľ "umeleckej kolónie" v Piešťanoch.

Biography
Narodil sa 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši v mnohodetnej rodine Gustáva Alexyho, výrobcu kočov a sediel. Detstvo prežil v ťažkých sociálnych podmienkach, skoro prišiel o matku. Vzdelanie získal v Liptovskom Mikuláši a na gymnáziu v Lučenci. Študoval aj filozofiu v Budapešti, kde absolvoval lekárnický seminár. Preto sa uplatnil ako praktikant v lekárni v Prievidzi. V čase I. svetovej vojny pôsobil ako ošetrovateľ rakúsko-uhorskej armády na ruskom i talianskom fronte. Od roku 1919 pokračoval v štúdiu v Prahe na Akadémii výtvarných umení v Prahe, postupne v ateliéroch profesorov Loukotu, Bukovaca, Pirnera i Švabinského. Spolu s Gejzom Vámošom vydával v Prahe literárno-umelecký časopis Svojeť. V rokoch 1920 a 1936 podnikol študijné cesty do Paríža. Niekoľko rokov pracoval ako stredoškolský profesor slovenčiny a kreslenia v Bratislave. Po odchode z Bratislavy v roku 1929 sa venoval umeleckej činnosti. V rokoch 1930-1932 žil v Martine, v rokoch 1932-1937 v Piešťanoch. Práve v Piešťanoch zakladá myšlienku „umeleckej kolónie“. Kolónia by bola mekkou pre mladých slovenských výtvarníkov. Tento projekt sa však nestretol až s takým úspechom, ako predpokladal, a tak v roku 1937 odchádza do Bratislavy. Naplno sa tu venuje výtvarnej aj literárnej tvorbe. Dňa 22. septembra 1970 zomiera.
Patrí k zakladateľom slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho dielo obsahuje približne 1300 výtvarných a vyše 20 literárnych diel (kníh). Venoval sa aj záchrane historických a kultúrnych pamiatok. Významnou mierou sa pričinil o rekonštrukciu bratislavského hradu.

Links

Awards
národný umelec

Top