Alexy Janko (1894 - 1970)

obrázok

Narodený
25. 01. 1894, Liptovský Mikuláš

Dátum a miesto úmrtia
22. 09. 1970, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...), Výtvarník, spisovateľ, publicista, pedagóg a záchranca mnohých historických a kultúrnych pamiatok na Slovensku, zakladateľ "umeleckej kolónie" v Piešťanoch.

Životopis
Narodil sa 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši v mnohodetnej rodine Gustáva Alexyho, výrobcu kočov a sediel. Detstvo prežil v ťažkých sociálnych podmienkach, skoro prišiel o matku. Vzdelanie získal v Liptovskom Mikuláši a na gymnáziu v Lučenci. Študoval aj filozofiu v Budapešti, kde absolvoval lekárnický seminár. Preto sa uplatnil ako praktikant v lekárni v Prievidzi. V čase I. svetovej vojny pôsobil ako ošetrovateľ rakúsko-uhorskej armády na ruskom i talianskom fronte. Od roku 1919 pokračoval v štúdiu v Prahe na Akadémii výtvarných umení v Prahe, postupne v ateliéroch profesorov Loukotu, Bukovaca, Pirnera i Švabinského. Spolu s Gejzom Vámošom vydával v Prahe literárno-umelecký časopis Svojeť. V rokoch 1920 a 1936 podnikol študijné cesty do Paríža. Niekoľko rokov pracoval ako stredoškolský profesor slovenčiny a kreslenia v Bratislave. Po odchode z Bratislavy v roku 1929 sa venoval umeleckej činnosti. V rokoch 1930-1932 žil v Martine, v rokoch 1932-1937 v Piešťanoch. Práve v Piešťanoch zakladá myšlienku „umeleckej kolónie“. Kolónia by bola mekkou pre mladých slovenských výtvarníkov. Tento projekt sa však nestretol až s takým úspechom, ako predpokladal, a tak v roku 1937 odchádza do Bratislavy. Naplno sa tu venuje výtvarnej aj literárnej tvorbe. Dňa 22. septembra 1970 zomiera.
Patrí k zakladateľom slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho dielo obsahuje približne 1300 výtvarných a vyše 20 literárnych diel (kníh). Venoval sa aj záchrane historických a kultúrnych pamiatok. Významnou mierou sa pričinil o rekonštrukciu bratislavského hradu.

Odkazy

Ocenenia
národný umelec

Top