Doctors

Town of Piešťany / People / Doctors


Show only the personalities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
    Do Piešťan bol povolaný hlavne preto, aby vykonával dozor pri výstavbe kúpeľnej budovy v spolupráci s viedenskými...
    Dr. David Wachtel navštívil piešťanské kúpele v r. 1858 na príkaz ministra Alexandra Bacha, aby ich skúmal a hodnotil....
    Osobitne katastrofálna povodeň zastihla Piešťany a ich okolie v auguste 1813, keď stúpla hladina Váhu o 14 stôp - asi...
    Bol vzdelaným a svojej práci oddaným lekárom. Podarilo sa ho získať Winterovcom, ktorí si uvedomovali, že priaznivý...
    Absolvent Lekárskej fakulty Nemeckej univerzity v Prahe (1921). Ďalšie vedomosti získal na študijných pobytoch na...
Records from 1 to 5 of 5

Top