DetailySokolovský kostol

obrázok

Dátum vzniku
1768 - 1770

Adresa
Sokolovce,
Sokolovce

Popis
Dejiny farnosti :
Správa, v ktorej sa prvýkrát spomína sokolovská farnosť pochádza z roku 1332. Rímskokatolícka farnosť prestala v Sokolovciach jestvovať za rozmachu protestantizmu. V druhej polovici 16. storočia neboli Sokolovce medzi farnosťami a nemali svojho duchovného správcu. Dejiny farnosti sú rozmanité a mohli by sme ich dať do niekoľkých časových období.
Prvé obdobie je od najstaršej správy do protestantizmu, resp. ukončenie správcov farností. V druhom období patrili Sokolovce ako filiálka do farnosti Ardanovce, odkiaľ boli duchovne spravované. O tomto spravovaní je zmienka začiatkom 18. storočia.
K prvému cirkevnému osamostatneniu Sokoloviec prišlo po smrti arcibiskupa Františka Barkócziho. V septembri 1766 bola v Sokolovciach zriadená kaplnka a ako prvý kaplán nastúpil 28. septembra 1766 Ján Buday.
Počas pôsobenia tohto kaplána sa začal stavať v roku 1768 nový rímskokatolícky kostol. Spravovanie nad stavbou nového kostola mal ardanovský farár Jozef Modvecký.
Nový kostol bol slávnostne benedikovaný za pôsobenia prvého farára Jána Košinku 14. septembra 1770. Kostol Povýšenia sv. kríža je stavaný v barokovom štýle. Na hlavnej štýlovej fasáde je nad vchodom nika a v nej baroková socha bolestnej Panny Márie, ktorá pochádza z rokov 1700 - 1706 a ktoré bola neskôr korunovaná. Dva bočné oltáre, z ktorých jeden je zasvätený božskému srdcu Ježišovmu a druhý pestúnovi sv. Jozefovi, sú neskoro barokové a pochádzajú z druhej polovice 17. storočia.
Organ, ktorý je v kostole, bol prevedený z Kláštora trinitárov v Trnave. Záznamy označujú za výrobcu organu majstra organára Jána Mockeho a rok výroby organu je 1755.
Premiestnenie do Sokoloviec sa stalo asi v roku 1786, po zrušení kláštorov Jozefom II. Generálna oprava organu sa uskutočnila v roku 1794 Jánom Kunošekom z Kutnej Hory.
V kostole sa tiež nachádza krypta, v ktorej sa uchovávajú telesné pozostatky jedného z majiteľov sokolovského kaštieľa a to Christiána Gustáva Grafa von Degenfelda Schoburga, narodil sa 9.5.1807, zomrel 8.8.1857. Ku kostolu patrí i fara, ktorá bola postavená v roku 1775 v klasickom štýle.
Za tie dlhé roky ju poznačil čas a zostala úplne schátralá. Nový starosta obce Ing. Marián Dóczy v r. 2003 previedol v spolupráci s miestnym farárom Martinom Sumcom náročnú rekonštrukciu farskej budovy.


Top