DetailyBratislavský hrad

obrázok

Dátum vzniku
9. storočie

Adresa
Bratislava,
Bratislava

Popis
Existoval už v 9. stor. ako stredisko slovanského kmeňa. R. 1434 sa stal kráľovským sídlom a súčasne románsky objekt prebudovali na kráľovskú rezidenciu a vojenskú pevnosť. Je dominantou hlavného mesta SR. V súčasnosti slúži reprezentačným účelom SR (na I. poschodí), ostatné priestory slúžia ako historická expozícia SNM.Monumentálny objekt obnoveného hradu sa nachádza na brale nad ľavým brehom Dunaja.
Najstaršie stopy osídlenia sú z mladšej doby kamennej. Neskôr bola na brale rímska vojenská stanica. Prvá písomná zmienka z r. 907 je obsiahnutá v Salzburských análoch. Z obdobia Veľkej Moravy sa zachovali zvyšky trojloďovej baziliky. Začiatkom 13.st. stála na najvyššom bode obytná veža s opevnením.
Za cisára Žigmunda Luxemburského (1427) začala na hrade veľká prestavba. Po bitke pri Moháči v roku 1526, keď bol Budín obsadený tureckými vojskami sa Bratislava stala správnym a korunovačným sídlom.
Pri poslednej veľkej prestavbe v 2. pol. 18. st. sa stal hrad reprezentačným sídlom habsburského cisárskeho dvora. Po smrti Márie Terézie tu umiestnil cisár Jozef II. generálny seminár, ktorý neskôr vystriedalo vojsko.
V r.1811 hrad vyhorel a napriek viacerým pokusom sa rekonštrukcia začala až v r.1953.
Dnes sú na hrade reprezentačné a expozičné priestory. Hrad s areálom bol vyhlásený v roku 1961 za Národnú kultúrnu pamiatku.


Top