DetailyTrianon

obrázok

Datum zániku
rok 1959

Adresa
Winterova,
Piešťany

Popis
Keď roku 1959 zbúrali zástavbu západnej strany Winterovej ulice v úseku od nárožného domu Vilček po Kalinčiakovu ulicu, popri mnohých prízemných domcoch z 19. storočia, zmizol zo sveta i dvojpodlažný menovec hneď dvoch slávnejších a starších versaillských architektúr, piešťanský Trianon. Ktovie ako neveľký meštiansky dom, hoci s bohato zdobeným priečelím, mohol prísť k takému nóbl menu?
Avšak ako kedysi, hoci odsunutý od uličnej čiary, vyčnieval nad okolité domčeky, tak vyčnieva vďaka slávnemu menu a z prepadliska zabudnutia, do ktorého zapadla dávna podoba ulice s obchodíkmi, šajóovskou kúriou s vežou ovenčenou cimburím, židovskou školou....
Autor piešťanského Trianonu nie je známy , vlastníkom bol ,, štátny obecný lekár " MUDr. J. Brežný, ktorý v ňom na určitý čas prichýlil infekčné oddelenie miestnej nemocnice. Objekt doslúžil ako nájomný obytný dom.


Top