DetailyRománsky kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

obrázok

Dátum vzniku
predrománske obdobie - zrejme 10. storočie

Adresa
Obecný úrad č. 70,
Kostoľany pod Tríbečom
951 77

Farský úrad Ladice, (slo)
Tel.: 037 / 631 71 29
Otváracia doba:
celoročne - avšak len na objednávku

Obecný úrad Kostoľany pod Tríbečom,
Fax: 037 / 631 72 01

Popis
Kultúrnohistorickou i stavebnou dominantou Kostolian pod Tribečom je kostolík zasvätený svätému Jurajovi. Je to jedna z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku. Jeho kultúrna hodnota sa znásobuje uchovanými nástennými maľbami - románskymi a gotickými. Stavba pochádza z 10. storočia, mala dva základné priestory - presbytérium a loď.
Kostol bol prestavaný v 13. storočí, rozšírený o vežu. V 16.storočí vyhorel. V 17.storočí kostol opravili, v roku 1721 bola odstránená drevená povala lode kostola a nahradená bola štukovou výzdobou.
Posledné úpravy kostola boli v 20. storočí, ktoré však nezodpovedajú požiadavkám pamiatkovej starostlivosti a znižujú umeleckohistorickú hodnotu tejto vzácnej stavebnej pamiatky. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Okolie obce ponúka veľa možností turistiky. Je tu bohatá fauna a flóra a Kostoľany pod Tríbečom sú súčasťou chráneného krajinného územia Ponitrie.
Jediný tip, kedy je určite otvorený, je v nedeľu o 09.30 hod. Vtedy sa v ňom slúži omša. Podľa kostolníčky pod schodami pred oltárom boli hrobky. Vraj v nich mali byť uložené telesné pozostatky Cyrila a Metoda. To je však evidentná nepravda, lebo svätý Cyril zomrel v jednom z talianskych kláštorov a miesto odpočinku sv. Metoda nepoznáme. Určite bol pochovaný v nejakom významnejšom chráme než je ten v Kostoľanoch pod Tríbečom. Nevieme ani to či je pochovaný na území dnešného Slovenska. Navyše miestny kostolík nie je veľkomoravského pôvodu a teda vznikol až po Metodovej smrti a evidentne nie je súdobý.
Svoju najnešťastnejšiu časť histórie zažil tento kostolík v druhej polovici 20. storočia. Je pravda, že v konečnom dôsledku znamenala jeho záchranu, ale za akú cenu! Niekedy v päťdesiatych rokoch minulého storočia Okresný národný výbor v Nitre úradne zakázal kostol používať. Havarijný stav stavby hrozil každým dňom jej zrútením. V roku 1960 objavili pamiatkári pod vrstvou omietky dnes už legendárne fresky. V roku 1966 Krajský národný výbor v Bratislave povolil opravu kostola. Tej sa ujali svojpomocne sami obyvatelia. Výsledok je dodnes viditeľný. Ako päsť na oko pôsobiaca moderná prístavba na mieste tzv. žobračovne. Práve k vôli tejto nešťastnej prístavbe je kostol fotografovaný takmer zásadne z jedného miesta. Vždy tak, aby ju nebolo vidieť.


Top