DetailySocha Sedembolestnej Panny Márie v Sokolovciach

obrázok

Dátum vzniku
rok 1700

Adresa
Sokolovce,
Sokolovce

Popis
Sokolovce sú jediným pútnickým miestom v piešťanskom dekanáte. Vznik sochy Sedembolestnej Panny Márie je datovaný do roku 1700. Legenda hovorí, že balvan na sochu vyplavil rozvodnený Váh, avšak kameň je pravdepodobne z kameňolomu z neďalekého Jalšového. Socha stála pôvodne na konci obce a roku 1770 bola premiestnená do kostola. Už vtedy mala povesť milostivej, pretože podľa zachovaných informácií bola pri nej roku 1736 zázračne uzdravená žena z padúcnice. Kanonická vizitácia z roku 1756 spomína ešte 127 prípadov. Cirkevná vrchnosť prípady oficiálne neskúmala a sochu nevyhlásila za milostivú, ale úcta ľudí k Bolestivej Matke sa zachovala až podnes.
Na záver možno ešte doplniť, že začiatkom októbra 2005 mali v Sokolovciach veľkú slávnosť, keď biskup Ján Orosch posvätil a korunoval sochu Bolestnej Panny Márie. Týmto aktom bola vo farnosti oficiálne obnovená mariánska tradícia a mariánsky kult.


Top