DetailyNárodný ústav reumatických chorôb

obrázok

Kategórie
inštitúcie, zdravotníctvo

Adresa
Nábrežie Ivana Krasku, 4
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 796 91 11
E-mail: nurch@nurch.sk

Generálny riaditeľ, MUDr. Richard Imrich, PhD., DrSc.
E-mail: riaditel@nurch.sk

Popis
V tridsiatych rokoch 20. storočia bola vedľa Pro patrie postavená poschodová budova a nazvaná Cyril. Do roku 1952 vypomáhala Pro Patrii posteľovou kapacitou. S účinnosťou od 1. decembra 1952 rozhodnutím ministerstva zdravotníctva bol v nej zriadený Výskumný ústav reumatických chorôb
Medzi základné úlohy ústavu patria:
výskum reumatických chorôb z hľadiska ich výskytu, prevencia, liečba, rehabilitácia, starostlivosť o výchovu vedeckých a odborných pracovníkov ako aj spolupráca s domácimi a zahraničnými ústavmi.
V roku 1983 sa začala výstavba nového ústavu na pravom brehu rieky Váh, ktorá je už v prevádzke aj s lôžkovou časťou.
Výskumný ústav reumatických chorôb spolupracuje s odbornými ústavmi na celom svete, usporadúva medzinárodné kongresy a sympózia. Vďaka tomu sa stali Piešťany medzinárodným centrom boja proti reumatickým chorobám.

Kľúčové slová
inštitúcie, zdravotníctvo, reumatizmus

Ukázať na mape

Vyhľadaj usporiadané podujatia


Top