Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Rodáčka z Ústí nad Labem (narodila sa tam 23. júna 1940 – mimochodom, v tento dátum sa celosvetovo oslavuje Olympijský...
  Igor Čech sa narodil v r. 1940 v Bratislave. Je absolventom Lekárskej fakulty Komenského univerzity v Bratislave...
  V r. 1937 - 1938 študoval filológiu a výtvarné umenie v Mníchove, v r. 1938 – 1943 právo v Bratislave, v r. 1945 – 1948...
  Elena Čepčeková, rodným menom Kaššová, sa narodila v roľníckej rodine. Detstvo prežila v rodisku, neskôr v Malom Kiari...
  Violončelistka. Už roku 1969 získala 1. miesto na celoštátnej Heranovej violončelovej súťaži v Ústí nad Orlicí....
  S Ing. Ivanom Grebenikom spolupracoval na návrhu výstavby Krajinského mosta v Piešťanoch, ktorý bol dostavaný v roku...
  Narodil sa na Záhorí v Perneku, v rodine pekára, čo bol dôvod jeho záujmu o pekárenské povolanie. Po skončení strednej...
  Štátny zamestnanec, pôvodným povolaním robotník. V rokoch 1939 – 42 stíhací pilot (vojak z povolania), 1942 – 44...
  Narodila sa 23. augusta 1935 v Piešťanoch. Obdobie SNP prežila za dramatických okolností v matkinom rodisku -...
  Pochádza z Kežmarku, odkiaľ sa prisťahoval do Piešťan, kde pracoval vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby. Našu...
  Štefan Dlháň bol prvý piešťanský evanjelický a. v. farár po znovuobnovení cirkevného zboru. Narodil sa 26. 4. 1921 v...
  Študoval v Trnave. Učiteľ v Piešťanoch, od roku 1872 v Pustých Úľanoch. Písal pod pseudonymom Dobša, Dobšových,...
  Ako štátny zamestnanec pôsobil vo viacerých slovenských mestách, aj v Piešťanoch. Zasadzoval sa o slovenskú pôvodnú...
  Študoval na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1924 založil Farmaceuticko - botanický ústav. Pôsobil ako jeho riaditeľ...
  Už v mladosti sa aktívne venoval atletike, rýchlostnej kanoistike a vzpieraniu. V roku 1962 spolu s R. Žákom založil...
  Narodila sa v Piešťanoch, kde ukončila aj stredoškolské vzdelanie na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Na Filozofickej...
  Narodil sa v rodine roľníkov. Rodičia s jeho zámerom stať sa pilotom nesúhlasili. Napriek tomu v lete 1937 absolvoval v...
  Igor Drobný ako riaditeľ Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch založil v roku 1993 tradíciu národnej súťaže v...
  Do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch sa zapojil v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, po ukončení štúdií...
  Protifašistický bojovník, dôstojník. Absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Košiciach, potom Vojenskú leteckú...
  Akad. maliarka Maja Dusíková Ondreičková sa narodila v Piešťanoch. Istú dobu rodina žila v Trenčíne, kde navštevovala...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Záznamy 6484 z celkového počtu 457

Top