Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Francúzsky lekár, člen Lekárskej akadémie so sídlom v Paríži, čestný doktor univerzity v Ženeve, predseda francúzskej...
  Po maturite na reálke v Žiline pôsobil ako učiteľ na národných školách. Po získaní odbornej kvalifikácie a po...
  Primabalerína, choreografka tanečných vložiek v operetách a operách. Vynikala v baletných vložkách, inscenovala...
  Ladislav Gabovič sa narodil 27. júna 1932 vo Zvolene. Po maturite študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity...
  Rudolf Gábriš sa narodil 1. decembra 1889 v Novom Meste nad Váhom. Študoval na obchodnej akadémii v Bratislave. V...
  - 1968 - Základná škola Holubyho ul., Piešťany1968 - 1971 SVŠ Piešťany1971 - 1975 PdF Nitra1977 - 1980 Interná...
  Pochádza z muzikantskej rodiny z Piešťan. Po skončení hotelovej akadémii vyštudoval odbor jazzový klavír na prestížnej...
  Po maturite na Gymnáziu v Piešťanoch v roku 1990 odišiel do Nitry na dnešnú Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre,...
  Margita Galová je riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch od r. 1990. Pod jej vedením knižnica organizuje mnoho...
  Anna Galovičová sa narodila v Bratislave, na Slovensku r. 1950. Ako 17-ročná stretla českého mystika Eduarda Tomáša a...
  Architekt, ale aj aktívny športovec, jeden z prvých jachtárov v Piešťanoch, spoluzakladateľ jachtingu v Piešťanoch,...
  Dušan Gavora sa narodil 23. mája 1915. Pôsobil ako pracovník v odbore ochrany pamiatok v Piešťanoch. Reštauroval sochy...
  Ján Gaži sa narodil 30. mája 1927 v Košiciach. Absolvoval štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej...
  Po získaní titulu MSc - bakalár na Fakulte architektúry STU absolvovala magisterský odbor urbánne štúdiá na Estónskej...
  Marián Geišberg sa narodil 23. 12. 1953 v Piešťanoch. Vyrastal na Myjave. Po absolvovaní herectva na VŠMU sa v roku...
  Dátum narodenia Gejzu Gerendaya je neistý, predpokladá sa rok 1884 – 1885, tiež miesto jeho narodenia je neznáme. ...
  Predkovia A. Gilada, starý otec Leopold Glück (nar. 1892) a otec Rudolf Glück (nar. 1923) pochádzajú z Piešťan. V roku...
  Alexander Glaus sa na rodil 3. februára 1920 v Banskej Štiavnici. V rokoch 1941 - 1943 vyštudoval odbor záhradnú...
  Študoval nemčinu, angličtinu a telovýchovu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1936 - 1939), avšak v...
  Ivan Grebenik sa narodil 13. novembra 1891 v obci Červona Sloboda v Rusku ako jedno zo siedmich detí rodičov Ivana...
  Štefan Gregorička sa narodil 30. januára 1948 v Piešťanoch. V rokoch totality ako syn roľníka, ktorý odmietal...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Záznamy 106126 z celkového počtu 469

Top