Prof. Ing. arch. Belluš Emil, DrSc. (1899 - 1979)

obrázok

Narodený
19. 09. 1899, Slovenská Ľupča

Dátum a miesto úmrtia
14. 12. 1979, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Architekt, akademik SAV, vysokoškolský profesor, predstaviteľ funkcionalizmu, autor projektov troch stavieb v Piešťanoch.

Životopis
V Banskej Bystrici vychodil maďarskú základnú školu a gymnázium. Za mlada sa venoval veslovaniu na skife.Titul inžiniera architekta získal v Prahe, po úspešnom absolvovaní štúdia na Českom vysokom učení technickom v roku 1923. Počas štúdia sa aktívne zapájal do činnosti spolku Detvan. Emil Belluš je autorom troch realizovaných stavieb v Piešťanoch (Poštový a telegrafický úrad, Kolonádový most, budova Okresného úradu) a jedného nerealizovaného návrhu rodinného domu s ateliérom Martina Benku. Jeho diela, za ktoré získal množstvo ocenení, patria k vrcholom architektonickej tvorby 20. storočia na Slovensku. Kolonádový presklený most ponad Váh v Piešťanoch z prvej polovice tridsiatych rokov 20. storočia zaradila medzinárodná únia architektov medzi najzaujímavejšie stavby sveta, čo mu prinieslo miesto v zozname iných slávnych mostov planéty.
Spolupracoval s Jankom Alexym a Martinom Benkom, ale aj režisérom Jánom Jamnickým v SND ako scénograf. Zaslúžil sa o založenie Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná STU). V r. 1955 sa stal akademikom SAV, potom sa venoval už iba teoretickej a pedagogickej činnosti. Bol predsedom Spolku architektov Slovenska a Zväzu slovenských architektov. Je autorom viacerých významných publikácií. Za svoju prácu získal viacero ocenení: titul Národný umelec (1965), Cena Dušana Jurkoviča (1974). Zomrel 14. decembra 1979 v Bratislave.
Pri príležitosti Dňa poštovej známky bola v decembri 2016 vydaná poštová známky s vyobrazením budovy pošty v Piešťanoch na Kukučínovej ulici, ktorú projektoval architekt Emil Belluš v roku 1928 (postavená bola v roku 1931). Známka vyšla v náklade 1,5 milióna kusov. Autorom výtvarného návrhu aj rytcom známky je Jozef Česla z Kežmarku.

Odkazy

Ocenenia
Národný umelec
Cena Dušana Jurkoviča

Top