Frátrik Ján (1916 - 2000)

obrázok

Narodený
09. 10. 1916, Žilina

Dátum a miesto úmrtia
31. 07. 2000, Žilina

Pôsobnosť
Žilina

Typ autority
Slovenský básnik katolíckej moderny a prekladateľ nemeckej a francúzskej poézie.

Životopis
Po maturite na reálke v Žiline pôsobil ako učiteľ na národných školách. Po získaní odbornej kvalifikácie a po absolvovaní Pedagogickej fakulty v Bratislave, učil na žilinských stredných a odborných školách a ako znalec viacerých cudzích jazykov vyučoval aj v jazykovej škole. Verše uverejňoval od konca 30. rokov v časopisoch Elán, Tvorba, Verbum, Kultúra, Slovenské pohľady, Učiteľské noviny a iné. Knižne debutoval regionálne ladenou zbierkou Vám, rodní moji. Napísal viacero básnických zbierok. Je autorom oslavnej básne o Piešťanoch – Piešťanské variácie.


Top