PhDr. Galovičová Anna (1950)

obrázok

Narodený
Bratislava

Typ autority
priekopníčka jogy na Slovensku, zakladateľka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, spoluzakladateľka Československej vegetariánskej únie

Citácia
Zdroj: http://www.slovindia.sk/, https://www.mzv.sk/web/dilli/detail/

Životopis
Anna Galovičová sa narodila v Bratislave, na Slovensku r. 1950. Ako 17-ročná stretla českého mystika Eduarda Tomáša a začala študovať jogu (tibetskú Jogu veľkého symbolu), ako i základy hlavných duchovných prúdov (budhizmus, kresťanská mystika, zen budhizmus, taoizmus, konfucianizmus, hinduizmus, sufizmus, islam, mazdaznan, atď.). V roku 1975 absolvovala s vyznamenaním Karlovu univerzitu v Prahe, odbor klinická psychológia a obhájila diplomovú prácu Psychologické aspekty jogy. Od r. 1980 – 85 pôsobila v Alžírsku, kde mala možnosť sa prakticky oboznámiť s animizmom na Sahare u Touaregov, beduínov, ako i islamom.
V tom období navštevovali bývalé Československo indickí guruovia. R. 1985 sa stala žiačkou prof. Maheshwaranandu a cvičiteľkou Jogy v dennom živote. Rozbehla kurzy jogy v dennom živote aj pre pacientov v Československých liečebných kúpeľov Piešťany, a výskumne v tíme Sedláková, Rohová, Zelenayová, Galovičová overila účinok jogy pri liečbe Bechterevikov. V tom období organizovala pod vedením indického jogína Swamiho Mahešvaranandu v spolupráci s GR Slovakoterma aj školenia pre lekárov a rehabilitačných pracovníkov slovenských kúpeľov v rámci programu „Inovácia rehabilitácie aplikáciou jogy.“ Takto sa postupne zaviedli jogové cvičenia zamerané na chrbticu, kĺby, ochorenia pohybového aparátu, pre kardiakov, skoliotikov, astmatikov, alergikov, atď. do kúpeľov, i ďalších zdravotníckych zariadení.
Od r. 1985-6 sa rozbehli jogové cvičenia pre všetky vekové kategórie aj v rámci mimoškolskej výchovy a vzdelávania. Psychologička Anna Galovičová, neskôr inšpektorka kultúry a osvetová pracovníčka pôsobila i metodicky aj v iných regiónoch . Umožnila a vytvárala priestor pre ostatných jogových cvičiteľov uplatniť sa pri kultúrnych a športových zariadeniach vedením kurzov jogy pre všetky vekové kategórie. Zároveň pomáhala pedagógom osvojiť si jogové cvičenia, najmä relaxačné, antistresové, a harmonizačné zostavy a uplatňovať ich priamo na hodinách telesnej výchovy i počas vyučovania na harmonizáciu žiakov a študentov. Takto sa stali relaxačné cvičenia súčasťou základných osnov telesnej výchovy pre základné a stredné školy. Do r. 2002 viedla metodické semináre pre riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov zameraných na využitie jogových cvičení v metodickom centre Ministerstva školstva v Budmericiach R. 2004 spolu s primárkou Boldišovou realizovala výskum „Aplikácia jogového cvičenia pre deti hospitalizované v sanatóriu Zelenom strome, Kúpele Piešťany. Dodnes vedie metodické semináre pre učiteľov, vychovávateľov v rôznych krajoch, Je priekopníčkou zdravého životného štýlu, ktorý šíri aj v rámci Programu Mládež EÚ. V septembri l989 bola spoluzakladateľkou Československej vegetariánskej únie, ktorá vznikla pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch, kde Anna Galovičová pracovala ako osvetová pracovníčka pre mimoškolskú výchovu a vzdelávanie. V tom čase pozývala na Slovensko popredných priekopníkov nových vied o človeku prof. Concordskej univerzity Johna Rossnera, i Marilyn Rossner, nositeľa Nobelovej ceny Douglasa Deana, atď.
V decembri l989 založila prvú spoločnosť na Slovensku mimo Národného frontu, ktorá bola zaregistrovaná v marci l990 na Ministerstve vnútra v Bratislave pod názvom Slovensko-Indická Joga Védanta so sídlom v Piešťanoch. Táto spoločnosť bola neskôr transformovaná na spoločnosť Joga v dennom živote (naďalej so sídlom v Piešťanoch) a r. l997 oddelená kultúrna sféra a činnosť v novozaloženej Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva so sídlom v Trenčíne. Táto spoločnosť vydala v decembri l989 prvú jogovú knihu „Joga v dennom živote“ od prof. Mahešvaranandu .
R. l990 Anna Galovičová absolvovala ako prvá Slovenka učenie „Prenos osvietenia“ a „Milarepove meditácie“ priamo pod vedením Jeho svätosti l4.dalajlamu Tibetu v exilovom centre Dharamsale. Spoločnosť Slovensko Indická Joga Védanta založila sekciu Tibetská spoločnosť s podporou Tibetskej otázky nezávislosti od čínskych maoistických okupantov.
R.1990 táto spoločnosť vydala prvú knihu Jeho svätosti Tenzina Gyatso v strednej Európe „Otvorenie vnútorného oka.
R. 1991 Spoločnosť Slovensko Indická Joga Védanta pozvala osobného lekára Jeho Svätosti Dalajlamu na turné po Československu. Osobný lekár navštívil prezidenta republiky Václava Havla v Lánoch, kde s nimi pobudla i Anna Galovičová. R. 2000 Spoločnosť pozvala aj l4.dalajlámu na Slovensko a spoluorganizovala jeho verejnú prednášku na Pasienkoch.
R. l990 Spoločnosť Slovensko Indická Joga Vedanta hostila aj slávneho autora bestsellerov Život po živote, Svetlo na druhom brehu Raymonda Moodyho, s ktorým sa osobne zoznámila ako zakladateľka pobočky Medzinárodného inštitútu integrálnych vied o človeku so sídlom v Montreali – na Slovensku r. l988. R. l992 získala ocenenie v Montreali za svoj prínos v otázkach psycho-somatiky, s možnosťou prednášať na univerzitách v USA a Kanade.
Od r. 1985 pravidelne navštevuje Indiu, kde sa venuje jogovému výcviku priamo v indických ášramoch a jogových centrách indických guruov.
R. 2000/1 bola členkou televízneho tímu STV a natočili 2 dokumentárne filmy Cesty nádeje – ľuďoch zo Slovenska, ktorí cvičia jogu pre svoje zdravie i priamo v Indii. A cestopis „Aká si, India?“.
R.2002 sa stala Anna Galovičová za šírenie tolerancie medzi vierovyznaniami, a systematickú prácu pre rozvoj duchovnej dimenzie človeka ktitorkou (patrónkou) chrámu sv. Paraskievy v Dobroslavy.
Jej duchovná cesta sa dá charakterizovať vetou jej učiteľa Swamiho Mahešvaranandu „kde je Anna, je joga“. Pod jeho takmer štvrťstoročným vedením mala možnosť zúčastňovať sa najväčších duchovných festivalov Indie, iniciácii a detajlne rozpoznať jogu, hinduizmus a jeho vplyv na rozvoj osobnosti človeka. Paramhans Swami Mahešvarananda, ktorý navštevuje Slovensko 35 rokov patrí k najvyšším duchovným Indie, a získal tituly Jagatguru (vesmírny učiteľ, so žiakmi v rôznych častiach sveta), Mahamandalešvar („kardinál“).
Počas svojho života mala možnosť stretnúť niekoľko desiatky svätcov, a prejsť v šľapajach mnohých už nežijúcich svätcoch. Pochopila, že sú mnohé cesty rastu, ale majú spoločný stretávací bod v Bohu. Vyvážila svetský i duchovný život.
Od r. 2000 je Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva akreditovanou spoločnosťou EU pre vysielanie dobrovoľníkov. Od r. 2004 sa aktívne zapája do Programu Mládež EÚ. T.č. má Spoločnosť takmer stovku partnerov v zahraničí, s ktorými realizuje mnohé medzinárodné mládežnícke programy zamerané na rozvoj mentálneho potenciálu, zdravý životný štýl, charitu, a harmóniu tela a duše.
V júni 2017 vydala knihu Joga – včera, dnes a zajtra.
13. novembra 2019 sa uskutočnil slávnostný podpis Memoranda o porozumení medzi občianskym združením Spoločnosť slovensko-indického priateľstva so sídlom v Jakubovanoch, ktorá má cca 700 členov po celom Slovensku a spoločnosťou Slovak-India Society v Dillí. Za slovenskú stranu memorandum podpisovala predsedníčka Spoločnosti slovensko-indického priateľstva Anna Galovičová a za indickú stranu generálny sekretár Slovensko-indickej spoločnosti Jasbir S Nischal.Top