Cyrilometodský detský pas v Piešťanskom informačnom cente

Cyrilometodský detský pas - zábavný a vzdelávací cestovný sprievodca, ktorý rodiny s deťmi prevedie po stopách slovanských vierozvestcov v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Výhody používania pasu sú tipy na aktivity s deťmi počas letných mesiacov a systém odmeňovania. Deti budú nadšené zo zbierania pečiatok a získavania odmien počas svojich dobrodružstiev. Táto skvelá rodinná aktivita prehĺbi poznanie o dedičstve svätých Cyrila a Metoda a umožní im spoznávať históriu hravou formou. Cyrilo-Metodský detský pas bol spustený od 1.6.2024 na vybraných miestach v Bratislavskom a Trnavskom kraji, pre rodiny s deťmi, ktorí plánujú využiť letné mesiace aktívne. Ak ste navštívili Hradisko Ducové - Kostelec detský pas i pečiatku do detského pasu dostanete v Piešťanskom informačnom centre na Kolonádovom moste.

Viac aktuálnych informácií nájdete na webovej stránke www.kulturnecesty.sk





Top