Jediná Klára Jarunková

Do 22. novembra máte ešte príležitosť navštíviť v Elektrárni Piešťany výstavu venovanú životu a tvorbe Kláry Jarunkovej. Súčasťou výstavy sú aj ocenené práce z detskej výtvarnej súťaže venovanej 100.výročiu narodenia spisovateľky.

Top