Mesto Piešťany ocení osobnosti mesta

Mesto Piešťany srdečne pozýva na Slávnostné udeľovanie ocenení mesta Piešťany, ktoré sa bude konať v piatok 10. septembra 2021 v Dome umenia.

Na spoločenskej udalosti primátor mesta Piešťany Peter Jančovič odovzdá ocenenia osobnostiam, ktoré sa pričinili o šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výsledky, ako aj za rozvoj a zveľadenie mesta.

Súčasťou odovzdania ocenení osobnostiam, ktoré pre pandémiu koronavírusu nemohli zorganizovať v minulom roku, bude aj Koncert vďaky. Účinkovať budú piešťanskí umelci, hudobná skupina Zlaté časy a speváčka Ivana Regešová.

Primátor Peter Jančovič odovzdá ocenenia za rok 2019 a 2020. Osobnosti si z rúk primátora prevezmú cenu Čestný občan mesta, Cena mesta, Cena primátora, ocenení budú tiež pedagógovia a športovci.

Slávnostné ocenenie mesta Piešťany sa v Dome umenia Piešťany začne v piatok 10. septembra 2021 o 17:30 hodine.

Vstup na podujatie je zdarma.

Zdroj: tlačová správa Mesto Piešťany / Martin Ričány

Top