Naturistov majestát

Ešte do 16. júla máte možnosť navštíviť v súkromnej galérii Flat Gallery výstavu Naturistov majestát. Kolektívna výstava šiestich sochárov predstavuje špecificky zameranú skupinu výtvarníkov, ktorá celkom prirodzene tvorí s ekologickým akcentom. Jednotlivé diela odkazujú na vzťah a postoj umelcov k prírode, z viacerých uhlov pohľadov a individuálnych mytológií. Umelci prichádzajú z rozličných kútov Slovenska, z roviny, hôr a dolín, od materiálov prírody, s citom kladených a rešpektujúco používaných, s nadvládou zámeru a cestou porozumenia.Názov výstavy poukazuje na majestát prírody, naturistami sa skupina voľne nazýva od výstavy Naturisti a humanisti mladej slovenskej sochárskej scény v Galérii města Blanska pri Brne, CZ, v roku 2017.V nasledujúcej výstave Naturistov majestát je kolektív autorov pozmenený, modifikovaný cez identický filter na autorov vzťahujúcich sa vo svojej tvorbe k prírodnému prostrediu. Oslovuje Petra Králika a jeho Agroart a Jána Zelinku s apelačnými podobizňami odlievaných zvierat.Cieľom výstavy je výberom autorov divákovi priblížiť sochárske tendencie súčasného umenia, ktoré svojím prejavom dokážu odinterpretovať nemý úžas nad dianím a zároveň kriticko-objektívne poukázať na zraniteľnosť prírody.

Top