Očkovanie v Hypemarkete Tesco i nové termíny na Poliklinike

Na to, aby sme účinne dokázali zastaviť šírenie vírusu, je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu. Znamená to, že v určitej komunite je zaočkovaných (a teda chránených proti covid-19) toľko obyvateľov, že vírus už nemá dostatok svojich hostiteľov a jeho šírenie sa postupne zastavuje.

Čím bližšie sa dostaneme k potrebnej kolektívnej imunite – teda čím viac nás bude zaočkovaných, tým bezpečnejšie a slobodnejšie budeme  môcť žiť. 

Budeme môcť bezpečne chodiť do práce a stretávať sa s kolegami, stretávať sa v rodinách, s blízkymi aj staršími príbuznými, ísť na koncert či iné kultúrne podujatie a užívať si naše mesto, kaviarne, reštaurácie, pivárne a miesta, ktoré tu máme radi. 

 

Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch -  Vakcinačné centrum v Poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany

Od 22.11.2021 očkujeme v nasledovných termínoch:

Podáva sa 1., 2. a 3. dávka, vakcíny Pfizer.

Registrovaní dospelí 18+

  • Pondelok   7.30-11.30 12.30-14.00
  • Streda        7.30-11.30 12.30-14.00
  • Piatok        7.30-11.30 12.30-14.00

 

Neregistrovaní dospelí 18+

  • Utorok  7.30-11.30 12.30-14.00
  • Štvrtok  7.30-11.30 12.30-14.00

 

 

Časový interval na podanie 3. dávky u imunokompromitovaných  pacientov je najskôr 4 týždne od podania 2. dávky. Títo pacienti vo vakcinačnom centre predložia preukaz poistenca, SMS správu zaslanú z NCZI resp. potvrdenie od ošetrujúceho lekára a doklad (v papierovej alebo elektronickej forme) o podaní druhej dávky.

Časový interval na podanie 3 dávky u ostatných občanov je najskôr po uplynutí 6 mesiacov od podania 2. dávky. Vo vakcinačnom centre predložia preukaz poistenca a doklad (v papierovej alebo elektronickej forme) o podaní druhej dávky. Okrem registrovaných očkujeme aj občanov bez objednania, ak zostanú voľné vakcíny.

Vzhľadom na kapacity, ktoré máme  k dispozícii, odporúčame objednať sa cez webovú stránku korona.gov.sk , aby sa predišlo veľkému zhromaždeniu občanov.

Pre hladký priebeh procesu  očkovania si vytlačte poučenie a písomný informovaný súhlas.

 

Viac informácií: www.naw.sk

Zdroj: MÚ Piešťany

Top