Presunutý koncert Mira Jaroša

Dom umenia oznamuje, že koncert Mira Jaroša, ktorý sa mal uskutočniť v stredu 7. októbra 2020, nie je možné uskutočniť kvôli aktuálne platným opatreniam. Náhradný termín je stanovený na 23. február 2021.

Top