T. Urbánek: Kúpeľní lekári v Piešťanoch – pohľad do histórie

V publikácii autor spracúva profily 15 osobností lekárov pôsobiacich v Piešťanoch v období od. Spomeňme aspoň Dr. Kolomana Fodora Dr. Eduarda Weisza, Dr. Eduarda Cmunta, Dr. Štefana Kollára, spisovateľa a lekára MUDr. PhDr. Gejzu Vámoša. Najvýznamnejšou osobnosťou bol Dr. Ladislav Schmidt, čestný člen Medzinárodnej ligy proti reumatizmu, ktorý spolupracoval s holandským lekárom Janom van Breemenom. Jej základy boli položené roku 1926 v Piešťanoch. Kniha ponúka mnoho doteraz nepublikovaných materiálov a informácii, čím výrazne prehlbuje znalost i v jednej z významných oblastí piešťanskej histórie . Textovú časť dopĺňajú cenné obrazové materiály. Publikáciu môžete zakúpiť v Piešťanskm informačnom centre, Pribinova 2, jej cena je 11 Eur.

Top