Vernisáž výstavy Pútnička - Energia svetla

Poetické spojenie sna, fantázie a skutočnosti, rozvinuté vo výtvarnej tvorbe, ale aj v básňach maliarky a poetky Jitky Bezúrove Moškovej. Jej osobitý štýl a ukážky poézie budú súčasťou vernisáže výtvarných diel, ktorá sa uskutoční v Elektrárni Piešťany v utorok 8. októbra 2019 o 18.00 h. Výstavu si môžete pozrieť do 24. 10. 2019 a koná sa pod záštitou Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC). Vstup voľný.

Autorka Jitka Bezúrová - Mošková sa narodila v Brne 25. 12. 1958. Od roku 1979 - 1985 študovala na VŠVU v Bratislave, na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u Prof. Albína Brunovského. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, poézii a ilustrácii. V roku 1999 jej vyšla zbierka básní Svetlo (vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ) s vlastnými ilustráciami. Žije a tvorí v Senci. Mala viac ako 20 samostatných výstav a viac ako 30 spoločných výstav doma aj v zahraničí napríklad: Česko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Brazília, Nórsko, Fínsko, Španielsko, Taliansko ... Za bibliofilské vydanie zbierky poézie "Znelec" získala cenu MS v súťaži najkrajšia kniha roka 1985.

Top