Piešťanské informačné centrum ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu

Piešťanské informačné centrum ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu


Mesto Piešťany bolo aj v roku 2006 úspešné v získavaní nenávratných finančných príspevkov zo Štrukturálnych fondov EÚ. V tomto roku sa vďaka finančnej podpore zo štrukturálneho fondu EÚ – ERDF, zo sektorového operačného programu Priemysel a služby, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR – SACR, realizuje projekt „Piešťanské informačné centrum ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu“. Cieľom projektu, ktorý realizuje Mestská knižnica  je rekonštrukcia a rozšírenie priestorov Piešťanského informačného centra na Pribinovej ulici 2,  inštalácia informačných internetových terminálov na budove informačného centra a na Winterovej ulici, ktoré umožnia návštevníkom získavať nepretržite 24 hodín denne rôzne informácie.   Uskutočnením projektu sa  vytvoria podmienky na rozšírenie a skvalitnenie služieb občanom i návštevníkom mesta.

Fotodokumentácia

Realizácia stavebných prác

Rekonštrukcia predpolia - Stavebná spoločnosť RAVING a.s., Piešťany
Rekonštrukcia interiéru - MIPO s.r.o., Piešťany

Vybavenie interiéru

CORRECT INTERIER, s.r.o., Banská Bystrica (nábytok)
Ing. Ľubomír Marci - MARCI INTERIÉR, Piešťany (panel s erbom Mesta Piešťany)
KIOS s.r.o., Piešťany (hardware, software)

Realizácia informačných terminálov

Surf Point Media s.r.o., Banská Bystrica
V rámci projektu PIC získalo Mesto Piešťany 2 informačno - internetové terminály - model Reflex a model Reflex Inbuild. Jeden z terminálov je umiestnený na budove Piešťanského informačného centra, Pribinova ulica č.2 a druhý bude umiestnený na Winterovej ulici v priestore medzi Detskou liečebňou Zelený strom a Výstavnou sieňou v Starej lekárni. Informačné terminály poskytujú informácie pre občanov i návštevníkov mesta nonstop.

Zabezpečovací systém

ANTES B+M s.r.o., Trenčín

Vybavenosť pre kultúrne aktivity

Mestská knižnica v rámci realizácii projektu získa mobilnú vybavenosť (pódium, priestorové pútače, zastrešené stoly, detské lavičky, skladacie stoličky), ktorá bude slúžiť v rámci aktivít prebiehajúcich v rôznych častiach mesta Piešťany i mimo mesta.


Top