Múdrosť vôd

Typ podujatia
workshop, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
29. 06. 2021 o 10.00 h Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.

Popis
Literárno-výtvarný workshop na tému ekológie. Na motívy knihy Andrey Gregušovej a Zuzany Mitošinkovej Vincent.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.


Top