4AP MÁJOVÉ NOSEWORK SKÚŠKY V PIEŠŤANOCH

Dátum, čas a miesto konania
27. 05. 2023 od 09.30 h do 13.00 h (Mestský park)

Usporiadateľ4 Active Paws

Popis
4 Active Paws pozýva na NOSEWORK skúšky v Piešťanoch.
Vypísané sú skúšky MA1, MA2
a RA1, RA2.
Rozhodkyne: Veronika Lengyelová, Lucia Šteinerová
👉 Počet miest je limitovaný.👈
Predpokladaný začiatok skúšky je o 09,30. Čas môže byť upravený.
Prihlasovanie: https://noseworkpn.dogres.cz/trainings/219503
Uzávierka prihlášok a platieb: 24.05.2023
Prihláška bude akceptovaná po uhradení účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok: 15 €/tím/skúška
V jeden skúšobný deň môže každý tím absolvovať max. 2 skúšky.
V prípade neúčasti na skúške je poplatok nevratný. Je možné za seba nájsť náhradný tím.


Top