Rakúsko-uhorské letectvo nad bojiskami prvej svetovej vojny 1914 – 1918

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
13. 06. 2024 o 17.00 h Vila Dr. Lisku

UsporiadateľBalneologické múzeum Imricha Wintera

Popis
Historik a publicista Juraj Červenka vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Zaoberá sa najmä rakúsko-uhorským armádnym a námorným letectvom počas 1. svetovej vojny.

Je autorom kníh Letci z Prešporka vo Veľkej vojne 1914 – 1918, dvojdielnej publikácie Habsburští orli, Stíhací jednotka Flik 55J – Pýcha rakousko-uherského letectva, Lietali pod vlajkou monarchie. Publikuje aj v prestížnom britskom odbornom časopise Cross and Cockade International, spolupracuje s americkou Ligou leteckých historikov prvej svetovej vojny, absolvoval výskumné pobyty v talianskych vojenských archívoch. Je zamestnaný ako editor v Slovenskom rozhlase.


Top