Shooting Club Atlas Piešťany

obrázok

Kategórie
šport

Adresa
Panenská ulica, 3511/14
Piešťany
921 01


E-mail: info@scapn.sk

Popis
Športovo strelecký klub SCA združuje športových strelcov, ktorí sa v prevažnej väčšine venujú streľbe podľa medzinárodných pravidiel IPSC (Internacional Practical Shooting Confederation) pod záštitou SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). V klube sa taktiež združujú aj rekreační strelci a lukostrelci. Dynamickej streľbe je prispôsobený aj celý areál strelnice.

SCA Shooting Center – verejná, nekomerčná športová strelnica:
Areál sa nachádza v severnej časti mesta Piešťany. Je priamo prístupný z miestnej obslužnej komunikácie (Piešťany – Ostrov).

Kľúčové slová
šport, kluby, športové strelectvo

Top