e4 spol s r.o.

obrázok

Kategórie
iné

Adresa
Vajanského, 58
Piešťany
921 01


Tel.: +421 911 470 650 +421 908 470 653
E-mail: e4@e4.sk

Popis
- vypracovanie projektov elektro
- inžiniering
- poradenstvo

v oblasti:

- silnoprúdu
- prípojok NN
- ochrany pred bleskom
- slaboprúdu
- inteligentnej elektroinštalácie
- merania a regulácie (MaR)
- fotovoltaických elektrárni
- bioplynových elektrárni


Spoločnosť sa zaoberá spracovaním projektovej dokumentácie elektro
v stupňoch:

- štúdia
- dokumentácia pre územné rozhodnutie
- dokumentácia pre stavebné povolenie
- dokumentácia na realizáciu stavby
- dokumentácia skutočného vyhotovenia
- inžiniering a poradenstvo

Kľúčové slová
projektanti

Top