Kostol vo Veľkých Kostoľanoch

image

Establishment date
? 11. storočie

Adress
Veľké Kostoľany,
Veľké Kostoľany

Description
Z histórie:
V dedine je doložené pohrebisko z doby sťahovania národov, veľkomoravské pohrebisko a slovanské sídlisko z 10. až 12. storočia.
Dedina sa prvý krát spomína v listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113 (Zoborská listina) pod menom villa Custolen. V poradí druhá písomná zmienka však v roku 1216 hovorí o Ville Sancti Viti. V roku 1388 ju daroval Žigmund Luxemburský Štiborovi zo Štiboríc a z Beckova už ako Zenthwyd villa regalis - teda už ako kráľovskú dedinu, o desať rokov ju menujú už ako oppidum - mestečko. Za kráľa Mateja Korváína tu stál bratrícky tábor (1461 - 1467) pod vedením Švehlu.
Podľa všetkých historických indícii tu musel stáť kostol zo začiatku arpádovskej dynastie, teda už v 11. storočí, i keď niet priamych písomných správ, ktoré by to dokladali. Prvý po mene známy farár ja Ján, plebanus de Cvstulan, staršie záznamy sa nezachovali. Vizitátor, ktorý kostol v roku 1560 navštívil píše, že kostol je v dezolátnom stave vinou miestneho zemepána a spoločnosti.
Kostol je zasvätený sv. Vítovi. Terajšia stavba má neskorogotické presbytérium z roku 1464, zaklenuté gotickou krížovou klenbou. V roku 1693 postavili novú loď a v roku 1736 vežu a bočné kaplnky. Medzi vežou a priečelím kostola sa však zachovalo pôvodné gotické okno, čo by nasvedčovalo, že múry celého kostola okrem veže sú gotické. V roku 1693 by tak nepostavili novú loď, ale len klenbu. Je to jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálne uzatvoreným presbytériom. V lodi sú krížové barokové klenby a v polkruhovo uzavretých kaplnkách valené klenby s lunetami. Na západnej strane je predstavená veža pred gotické okno. Najkrajší detail vo svätyni je neskorogotické pastofórium, predtridentský bohostánok.


Top