Kúpele Františka Jozefa

image

Establishment date
r. 1897 - 1898

Date of demolition
rok 1965, iné pramene uvádzajú rok 1966, resp. rok 1967

Adress
Piešťany,
Piešťany

Description
Po roku 1894 si Winterovci zaumienili vystavať niečo mimoriadne, čím by prilákali do Piešťan zámožných hostí spomedzi šľachty a bohatej buržoázie. Rozhodli sa postaviť palácovitú kúpeľnú budovu, ktorá by svojou eleganciou, umeleckou výzdobou, leskom, čistotou a komplexnou vybavenosťou predstihla všetky kúpele v Rakúsko - Uhorsku.
V roku 1897 sa začalo s výstavbou nového kúpeľného hotela. Táto budova bola situovaná na Kúpeľnom ostrove vľavo od dnešného Kolonádového mosta. 3. júla 1898 novú kúpeľnú budovu slávnostne otvorili. Postavená bola v secesnom slohu, s výraznou fasádou a impozantnou vstupnou halou, kde bola bohatá štuková výzdoba s kvetinovou ornamentikou. Všade sa uplatňoval mramor, porcelán, keramika a mosadz, čo dodávalo budove eleganciu.
Pomenovaná bola po cisárovi Františkovi Jozefovi (Franz Josef Badehaus).Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil brat Františka Jozefa arciknieža Fridrich s manželkou. Za výstavbu nového paláca dostal Ľudovít Winter rytiersky rád.
Po čase sa tieto krásne kúpele stali nevyhovujúce, pretože neboli postavené na prameni. Teplá voda a bahno sa museli privážať potrubím a dovážať, čím strácali na kvalite. Ambícia stavebníka prekonať touto stavbou všetky kúpele v monarchii stroskotala teda na technickej nedokonalosti. Pri vyššom stave hladiny rieky Váh vnikala chladná riečna voda odpadovým potrubím do bazénov a nielen znepríjemňovala, ale znehodnocovala liečebný proces.
Po 1. svetovej vojne budovu zatvorili a v roku 1967 asanovali. Miesto po budove splanírovali a rovnako ako v rade viacerých podobných prípadov už viac nezastavalo.Na odbornú nápravu sa vedenie kúpeľov neodhodlalo, iné ako kúpeľné riešenie - napríklad múzeum alebo galéria sa neudialo. Problém sa teda napokon vyriešil vari najnevhodnejším z možných spôsobov.


Top