PeopleShow only the personalities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Martina Nedelková začínala s tenisom v Piešťanoch u trénera Iva Doležálka. Talentovaná ľaváčka dosiahla najväčší...
  Vyrastal v rodine, kde výroba zdravotníckej techniky bola poslaním. Už jeho otec Miroslav Nerád st. bol generálnym...
  Vynikajúci český archeológ, dlhoročný pracovník Národného múzea v Prahe. V rokoch 1931 - 1933 realizoval výskum vo...
  Do Piešťan prišiel v roku 1953 a stal sa jedným z prvých pracovníkov Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH)....
  Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Piešťanoch absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave na...
  Ján Novák, rodák z Piešťan, sa narodil v roku 1942 a od skorého veku sa venoval otužovaniu a športu. Plávať sa naučil...
  Slovenský politik, ľavicový intelektuál, spoluzakladateľ intelektuálneho zoskupenia DAV, básnik, redaktor, novinár a...
Records from 1 to 7 of 7

Top