Aké boli Piešťany v 1. ČSR?

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch pozýva na slávnostné otvorenie výstavy s názvom Zrod moderných Piešťan, ktorá sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku I. ČSR vo výstavných priestoroch Vily Dr. Lisku na Štefánikovej ulici. V rámci vernisáže výstavy sa vo štvrtok, 27. septembra 2018 o 17.00 h, uskutoční spomienka na 100. výročie vzniku Ružového mlyna v Piešťanoch - Ružový mlyn v premenách storočia (1918 - 2018). K dispozícii bude aj poštová priehradka, príležitostná pečiatka a pohl'adnica. 

Top