Radošinské naivné divadlo Stanislav Štepka - PÁN STROM

Typ podujatia
divadelné predstavenie

Dátum, čas a miesto konania
14. 10. 2021 o 19.00 h Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany

Popis
Príbehy o živých a našich
Nevšedné dramatické rozprávanie o človeku a prírode v réžii Ondreja Spišáka.
Vstupné: 17,- €


Top