Pamiatky

O meste / Pamiatky


Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Prvá písomná zmienka o Ratnovciach pochádza z roku 1240 pod názvom terra Ratun. Chotár obce sa v tom čase rozprestieral...
  Najstaršia funkčná budova v meste - pôvodne Panský hostinec, dlhé obdobie administratívna budova Riaditeľstva kúpeľov,...
  Rímska ,, stanica " v Cífer - Páci bola vybudovaná v súčinnosti s Rimanmi, ale pravdepodobne ako rezidencia - stavba...
  Najvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovaná in situ - na svojom...
  Významnou pamiatkou mesta Hlohovec a pamätníkom tvz. revolučného hnutia je Robotnícky dom na Rázusovej ulici....
  K najpozoruhodnejším piešťanským inštitúciam na konci 19. a v prvej polovice 20. storočia patril Robotnícky penzionát....
  Kultúrnohistorickou i stavebnou dominantou Kostolian pod Tribečom je kostolík zasvätený svätému Jurajovi. Je to jedna z...
  Poloha: Jurko, kostolík sv. Juraja. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza na malom skalnom ostrohu v katastri...
  Najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou pamiatkou v Skalici je románska stavba rotunda svätého Juraja. Pochádza...
  V čarovnej podhorskej dedinke Jalšové, ležiacej na ľavom brehu Váhu, približne na polceste medzi Hlohovcom a Piešťanmi,...
  Jediný hmotný doklad stavebnej činnosti v stredovekých Piešťanoch zachovaný in situ je datovaný rámcovo do 14....
  Rozmerný priemyselný objekt, vybavený na svoju dobu najmodernejším strojovým zariadením, realizovali v rokoch 1917 -...
  Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol na križovatke ciest pri dôležitom prechode cez rieku Váh. Bol kráľovským...
  Dvojpodlažná budova postavená v rokoch 1929 - 1931 podľa projektu architekta Emila Belluša na križovatke ulíc v stred...
  V 15. storočí vzrástol význam Smoleníc, lebo v obci bol vybudovaný hrad, ktorý sa stal centrom a sídlom smolenického...
  Unikátna bronzová socha barlolamača - známy symbol Piešťan, dielo akademického sochára Roberta Kühmayera stojí už...
  Sokolovce sú jediným pútnickým miestom v piešťanskom dekanáte. Vznik sochy Sedembolestnej Panny Márie je datovaný do...
  Z obdobia klasicizmu pochádzajú v Hlohovci dve budovy, a to Zemianska kúria na Malinovského ulici a tvz. sokolovňa....
  Sokolovce ležia na ľavom brehu Váhu. Na severnej strane susedia so svetoznámym kúpeľným mestom Piešťany, ktoré sú...
  Dejiny farnosti :Správa, v ktorej sa prvýkrát spomína sokolovská farnosť pochádza z roku 1332. Rímskokatolícka...
  Oproti budove Zeleného stromu je možné navštíviť výstavnú sieň Stará lekáreň, ktorá už v čase Rakúsko - Uhorskej...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Záznamy 127147 z celkového počtu 178

Top