PeopleShow only the personalities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Po skončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil v rokoch 1978 -...
  Od roku 1963 obyvateľ Piešťan. V roku 1965 maturoval na Strednej priemyselnej škole v Trnave, odbor jadrové...
  Študoval v Banskej Štiavnici a do roku 1919 na Učiteľskom ústave v Leviciach. Od roku 1940 pôsobil ako riaditeľ...
  Rudolf Hromádka sa narodil 13. decembra 1936 v Žarnovici. Tu prežil mladosť, aby napokon študijné roky ukončil...
  Študoval na obchodnej škole v Dolnom Kubíne. Pôsobil ako okresný náčelník v Tornale a ako radca ministerstva vnútra....
  Študoval na Vysokej škole baníckej v Příbrami. V roku 1924 – 1952 pracoval ako geológ v Ústrednom ústave geológie v...
  Maturoval v Bratislave (1935), Lekársku fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1941. Uskutočnil prvú...
  Dizajnér, sochár a maliar. Roku 1976 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Bratislave. V Piešťanoch žije od roku 1952....
  Dňa 22. mája 1938 bol zvolený za starostu Piešťan Michal Chrenko, automechanik. "Starosta Michal Chrenko dňa 27....
  Svoj výtvarný talent rozvíjal na 3 ročnom štúdiu na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch. Peter Chudý vyrastal s...
  Narodil sa 14. októbra 1910 v Budapešti do vzdelanej slovenskej rodiny. Na Akadémii výtvarných umení si vybral grafiku...
  Eva Jaczová, rod. Šajová, sa narodila 31. januára 1920 v Piešťanoch. Bola žiačkou Eleny Fuchsovej – Lehotskej. V roku...
  Študoval v Brne na Škole umeleckých remesiel a na Škole umeleckého priemyslu v Zlíne. Pracoval v ÚĽUV-e, neskôr bol...
  Je synom piešťanského sochára Ľubomíra Jakubčíka. Po skončení základnej školy opustil Piešťany, na SOU Velké Opatovice...
  Gymnázium absolvoval v Žiline a v Trenčíne, teológiu v Ostrihome, kde ho v r. 1876 vysvätili za kňaza. Ako kaplán...
  Pochádzal z rodiny kúpeľného záhradníka. V Nitre absolvoval piaristické gymnázium a teológiu v kňazskom seminári. Po...
  Pochádzal z rodiny remeselníka. Teológiu študoval vo Viedni. Štúdium ukončil doktorátom, za kňaza ho vysvätili 21. 9....
  Vysokoškolské štúdium (1959 - 1963) absolvoval na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Popri zamestnaní absolvoval Fakultu...
  Narodil sa v Piešťanoch, žije a tvorí vo Vrbovom. Frontman kapely Karpatské chrbáty, spolu s bratom Andrejom pôsobí aj...
  Riaditeľ Združenia fínskych miest, ktorý sa pričinil o rozvoj partnerských vzťahov viacerých miest vo Fínsku s mestami...
  Detstvo a mladosť prežil v Piešťanoch. Po absolvovaní piešťanského gymnázia študoval na Fakulte architektúry Slovenskej...
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>
Records from 161 to 181 of 469

Top